הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות www.lapidot.net

 

לפידות ציוד ייעודי בע"מ מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה  www.lapidot.net  כחלק ממדיניות הגנת הפרטיות, מפרסמת לפידות את המדיניות לציבור המבקרים והמשתמשים באתר, לפידות תנהג בהתאם למדיניות זו.  

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשם ובכתובת, מוצרים ושירותים שרכשת,  אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים, לפידות תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת: 

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את לפידות יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. 

דיוור ישיר אלקטרוני

לפידות מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה לכך, ובכל עת ניתן לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

לפידות לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, לפידות רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי 

לפידות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. 

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין לפידות שתחייב חשיפת פרטיך.

אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

אם לפידות תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.  

Cookies

אתר לפידות משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת  Cookies, לביצוע הפעולה יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו משתמשים. 

אבטחת מידע 

לפידות מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, לפידות לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או תישלח הודעה במייל. 

מדיניות פרטיות אוקטובר 2014

מעודכן לינואר 2021.

ליצירת קשר

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.