מזרני שטח

השוואת נתונים בין המזרנים השונים:

*ההשוואה היא למידת מזרן Regular