רתמות ספורטיביות

רתמות למגוון פעילויות - טיפוס קירות, סלע, קרח, גלישה, מערנות ופעילות בטבע