VRILLEE

משטח עוגן זויתי
יצרן: Petzl
₪ 20.00
18.00
  • כולל בורג עגינה בקוטר 8 מ'מ.
  • עשוי מסגסוגת אלומיניום
  • מאפשר לייצב את הטבעת במקביל לסלע.
  • משקל: 32 גרם.
  • עומס קריעה: 15kN.


אחריות ל-3 שנים


דף הוראות היצרן

  • כולל בורג עגינה בקוטר 8 מ'מ.
  • עשוי מסגסוגת אלומיניום
  • מאפשר לייצב את הטבעת במקביל לסלע.
  • משקל: 32 גרם.
  • עומס קריעה: 15kN.


אחריות ל-3 שנים


דף הוראות היצרן