מכשיר טיפוס וגלישה לגוזמי עצים UNICENDER

מכשיר ייעודי לגוזמי עצים, מתאים לטיפוס וגלישה בטכניקת חבל כפול וחבל בודד, מתאים לחבלים בקוטר 11 עד 13 מ"מ.
יצרן: Rock Exotica
1,160.00

מכשיר ייעודי לגוזמי עצים, מתאים לטיפוס וגלישה בטכניקת חבל כפול (DRT) וחבל בודד (SRT), מתאים לחבלים בקוטר 11 עד 13 מ"מ.
ניתן לחיבור גם לאורך החבל.
משקל : 308 גרם.

דף הוראות יצרן.

מכשיר ייעודי לגוזמי עצים, מתאים לטיפוס וגלישה בטכניקת חבל כפול (DRT) וחבל בודד (SRT), מתאים לחבלים בקוטר 11 עד 13 מ"מ.
ניתן לחיבור גם לאורך החבל.
משקל : 308 גרם.

דף הוראות יצרן.