The BOLT RP5

משטח לחלוקת עגינות עם פין שליף
יצרן: Rock Exotica
445.00
ה BOLT הינו מכשיר לחלוקת עגינות שמשתמש במוט כדי לחבר ציוד במקום השימוש הסטנדרטי -באמצעות טבעות.
התוצאה היא חיבור "נקי" יותר ובמקרה בו מחוברות גלגלות למכשיר ישנו ניצול יעיל יותר של מקום בהשוואה לסדרני עגינות מסורתיים.

משקל: 535 גר'.
עומס קריעה: 36KN.
אורך: 210ממ .
רוחב: 125ממ.
צבע: אפור


דף הוראות היצרן
ה BOLT הינו מכשיר לחלוקת עגינות שמשתמש במוט כדי לחבר ציוד במקום השימוש הסטנדרטי -באמצעות טבעות.
התוצאה היא חיבור "נקי" יותר ובמקרה בו מחוברות גלגלות למכשיר ישנו ניצול יעיל יותר של מקום בהשוואה לסדרני עגינות מסורתיים.

משקל: 535 גר'.
עומס קריעה: 36KN.
אורך: 210ממ .
רוחב: 125ממ.
צבע: אפור


דף הוראות היצרן