שימושים מיוחדים

הסידרה לשימושים מיוחדים
פנסי ראש לשימושים מיוחדים כגון: חקר מערות, ניווט, אופניים, צייד, דייג וצבא. שימושים בהם נדרש סוג תאורה מיוחד שחברת Petzl עונה להם בעזרת טכנולוגיית "תאורה יציבה".

תצוגה