SET CATERPILLAR

מגן רב מפרקי לחבל נע
יצרן: Petzl
895.00

מסייע בהגנה על החבל מפני שחיקה.

חלקיו מחוברים במחברים מהירים: 

- ניתן להתאים את מספר החלקים לתנאי השטח.

- התאמה פרטנית לכל רכיב בכפוף לתנאי השטח.

 

נמכר כערכה: 4 רכיבים ועוד שישה מחברים מהירים.

 

משקל: 1055 גרם.

 

דף הוראות היצרן

מסייע בהגנה על החבל מפני שחיקה.

חלקיו מחוברים במחברים מהירים: 

- ניתן להתאים את מספר החלקים לתנאי השטח.

- התאמה פרטנית לכל רכיב בכפוף לתנאי השטח.

 

נמכר כערכה: 4 רכיבים ועוד שישה מחברים מהירים.

 

משקל: 1055 גרם.

 

דף הוראות היצרן