אחזקת מקלות ריצה

יש להקפיד לחזק את המפרק התחתון של מקלות הריצה על ידי חיזוק ההברגה.


כתוב תגובה