Piezo Igniter - מצת לגזיות *חזרה למלאי בקרוב*

Piezo Igniter - מצת לגזיות. מתאים לשימוש עם מרבית סוגי הגזיות, הפעלה על ידי כפתור לחיצה, מרכיב ההצתה מוגן בתוך צינורית והופך את מצת MSR Piezo Igniter לבטוח בהרבה בהשוואה למצת צמוד לגוף הגזיה, צינורית ההדלקה אוספת לתוכה מעט גז להצתה קלה, נוחה ועקבית.
יצרן: MSR
40.00

Piezo Igniter - מצת לגזיות.

מתאים לשימוש עם מרבית סוגי הגזיות, הפעלה על ידי כפתור לחיצה. 
מרכיב ההצתה מוגן בתוך צינורית והופך מצית את MSR Piezo Igniter לבטוח בהרבה בהשוואה למצית צמוד לגוף הגזיה.
צינורית ההדלקה אוספת לתוכה מעט גז להצתה קלה ונוחה יותר.

  • עמיד במיוחד - מבנה בלתי פריק, מעניק עמידות גבוהה ואמינות שימוש בהתאם
  • אמינות ועקביות  - מבנה הצינורית אוסף לתוכו מעט מהגז ומבטיח הצתה נוחה, קלה ועקבית
  • רב שימושי - מתאים לשימוש עם מרבית הגזיות.

משקל: 13 גרם.

Piezo Igniter - מצת לגזיות.

מתאים לשימוש עם מרבית סוגי הגזיות, הפעלה על ידי כפתור לחיצה. 
מרכיב ההצתה מוגן בתוך צינורית והופך מצית את MSR Piezo Igniter לבטוח בהרבה בהשוואה למצית צמוד לגוף הגזיה.
צינורית ההדלקה אוספת לתוכה מעט גז להצתה קלה ונוחה יותר.

  • עמיד במיוחד - מבנה בלתי פריק, מעניק עמידות גבוהה ואמינות שימוש בהתאם
  • אמינות ועקביות  - מבנה הצינורית אוסף לתוכו מעט מהגז ומבטיח הצתה נוחה, קלה ועקבית
  • רב שימושי - מתאים לשימוש עם מרבית הגזיות.

משקל: 13 גרם.