OPEN RING

טבעת עגולה נפתחת לחיבור רב כיווני, כוח קריעה 23kN, גודל פתח 11 מ"מ, משקל 70 גרם.
יצרן: Petzl
84.00

טבעת עגולה בעלת אפשרות לפתיחה ולחיבור ציוד באופן חצי קבוע ובחיבור רב כיווני.

פתח של 11 מ"מ המאפשר הכנס וחיבור לולאה תפורה של קצה חבל.

כוח קריעה 23kN,

גודל פתח 11 מ"מ,

משקל 70 גרם.

תקן: CE EN 362

דף הוראות יצרן.

טבעת עגולה בעלת אפשרות לפתיחה ולחיבור ציוד באופן חצי קבוע ובחיבור רב כיווני.

פתח של 11 מ"מ המאפשר הכנס וחיבור לולאה תפורה של קצה חבל.

כוח קריעה 23kN,

גודל פתח 11 מ"מ,

משקל 70 גרם.

תקן: CE EN 362

דף הוראות יצרן.