הסידרה לביצועי על

הסידרה לביצועי על
פנסי הראש לביצועי על תוכננו לסביבות ולפעילויות התובעניות ביותר, הדורשות אלומת אור רחבה וחזקה. לפנסים אלו יחס מעולה ויוצא מן הכלל של משקל לעוצמת תאורה.

תצוגה