הסידרה הרב שימושית

הסידרה הרב שימושית
פנסי הראש DUO תוכננו למקצוענים העובדים בסביבה תובענית וקשה. פנסי ראש אלו אטומים למיים, עמידים בפני מכות, חיכוך, ליכלוך ומיים.