GRILLON HOOK - יחזור בקרוב למלאי

חבל עבודה מתכוונן עם מחבר HOOK
יצרן: Petzl
*
600.00
חבל בטחון מתכוונן לייצוב עבודה באופן מדויק.
 
ניתן להשתמש בשתי דרכים:
  1. מצב ראשון: חיבור לשתי נקודות הצד של הרתמה ובכך לחלק את העומס המשקלי על החגורה (המשתמש עומד על רגליו). אורך החבל מתכוונן על ידי לחיצה בידית התופסן. 
  2. מצב שני: חיבור לנקודת החיבור הקדמית של הרתמה לחלוקת עומס בין החגורה לבין לולאות הרגליים (המשתמש תלוי באוויר). אורך החבל מתכוונן על ידי הפעלת הידית תוך כדי אחיזה בקצהו החופשי של חבל הבטחון.
מעטפת הגנה על החבל ניתנת להסרה, המגנת מפני שחיקה ומאפשרת מעבר חופשי של החבל בתוכה. 
המעטפת ניתנת להסרה בעת השימוש במצב השני (אופציית התלייה) על מנת לאפשר למשתמש להתקרב לנקודת העיגון ככל האפשר.
 
מחבר HOOK חוסך את הצורך בחיבור טבעת לקצה חבל הבטחון.
 
ניתן להחליף את חבלי הGRILLON במקרה של שחיקה ובכך לחסוך עלות המערכת כולה.
 
המערכת מגיעה במספר אורכים:
GRILLON HOOK (L52H 002): אורך 2 מטר, משקל 625 גרם.
GRILLON HOOK (L52H 003): אורך 3 מטר, משקל 735 גרם.
GRILLON HOOK (L52H 004): אורך 4 מטר, משקל 815 גרם.
GRILLON HOOK (L52H 005): אורך 5 מטר, משקל 895 גרם.
 
שלוש שנות אחריות.
תקן: CE EN 358
 
הערה: בחבלי בטחון GRILLON ניתן להשתמש גם לעגינה מתכווננת או כחבל בטחון אופקי. פרטים ניתן למצוא בקטגורית עגינות.
 
חבל בטחון מתכוונן לייצוב עבודה באופן מדויק.
 
ניתן להשתמש בשתי דרכים:
  1. מצב ראשון: חיבור לשתי נקודות הצד של הרתמה ובכך לחלק את העומס המשקלי על החגורה (המשתמש עומד על רגליו). אורך החבל מתכוונן על ידי לחיצה בידית התופסן. 
  2. מצב שני: חיבור לנקודת החיבור הקדמית של הרתמה לחלוקת עומס בין החגורה לבין לולאות הרגליים (המשתמש תלוי באוויר). אורך החבל מתכוונן על ידי הפעלת הידית תוך כדי אחיזה בקצהו החופשי של חבל הבטחון.
מעטפת הגנה על החבל ניתנת להסרה, המגנת מפני שחיקה ומאפשרת מעבר חופשי של החבל בתוכה. 
המעטפת ניתנת להסרה בעת השימוש במצב השני (אופציית התלייה) על מנת לאפשר למשתמש להתקרב לנקודת העיגון ככל האפשר.
 
מחבר HOOK חוסך את הצורך בחיבור טבעת לקצה חבל הבטחון.
 
ניתן להחליף את חבלי הGRILLON במקרה של שחיקה ובכך לחסוך עלות המערכת כולה.
 
המערכת מגיעה במספר אורכים:
GRILLON HOOK (L52H 002): אורך 2 מטר, משקל 625 גרם.
GRILLON HOOK (L52H 003): אורך 3 מטר, משקל 735 גרם.
GRILLON HOOK (L52H 004): אורך 4 מטר, משקל 815 גרם.
GRILLON HOOK (L52H 005): אורך 5 מטר, משקל 895 גרם.
 
שלוש שנות אחריות.
תקן: CE EN 358
 
הערה: בחבלי בטחון GRILLON ניתן להשתמש גם לעגינה מתכווננת או כחבל בטחון אופקי. פרטים ניתן למצוא בקטגורית עגינות.
 

GRILLON - קו חיים זמני

GRILLON - חבל ביטחון מתכוונון