GRILLON - מיקום ותמיכה

חבל בטחון מתכוונן לייצוב עבודה באופן מדויק.
יצרן: Petzl
545.00

חבל בטחון מתכוונן לייצוב עבודה באופן מדויק.

ניתן להשתמש בשתי דרכים:

 • מצב ראשון: חיבור לשתי נקודות הצד של הרתמה ובכך לחלק את העומס המשקלי על החגורה (המשתמש עומד על רגליו). אורך החבל מתכוונן על ידי לחיצה בידית התופסן.
 • מצב שני: חיבור לנקודת החיבור הקדמית של הרתמה לחלוקת עומס בין החגורה לבין לולאות הרגליים (המשתמש תלוי באוויר). אורך החבל מתכוונן על ידי הפעלת הידית תוך כדי אחיזה בקצהו החופשי של חבל הבטחון.

מעטפת הגנה על החבל ניתנת להסרה, המגנה מפני שחיקה ומאפשרת מעבר חופשי של החבל בתוכה.
המעטפת ניתנת להסרה בעת השימוש במצב השני (אופציית התלייה) על מנת לאפשר למשתמש להתקרב לנקודת העיגון ככל האפשר.

ניתן להחליף את חבלי הGRILLON במקרה של שחיקה ובכך לחסוך עלות המערכת כולה.

ה-GRILLON כנקודת עגינה בכיוונון מהיר:

 • להתקנה מהירה של חבל מתכוונון הארוך מ-2 מטר.
 • מכשיר הצמצום מאפשר כוונון קל של אורך ומתיחות בנקודת העגינה (נעילת הGRILLON בעזרת קשר Mule Knot).
 • חבל סטטי למחצה, עמיד לחיכוך ובליה.
 • קצות החבל מחופים במגן פלסטיק המקבע את המחבר ומגן על החבל מפני בליה.

המערכת מגיעה במספר אורכים:

 • אורך 2 מטר, משקל 480 גרם.
 • אורך 3 מטר, משקל 560 גרם 
 • אורך 4 מטר, משקל 640 גרם 
 • אורך 5 מטר, משקל 720 גרם
 • אורך 10 מטר, משקל 1075 גרם
 • אורך 15 מטר, משקל 1475 גרם
 • אורך 20 מטר, משקל 1875 גרם

שלוש שנות אחריות.
תקנים : ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC

דף הוראות יצרן

חבל בטחון מתכוונן לייצוב עבודה באופן מדויק.

ניתן להשתמש בשתי דרכים:

 • מצב ראשון: חיבור לשתי נקודות הצד של הרתמה ובכך לחלק את העומס המשקלי על החגורה (המשתמש עומד על רגליו). אורך החבל מתכוונן על ידי לחיצה בידית התופסן.
 • מצב שני: חיבור לנקודת החיבור הקדמית של הרתמה לחלוקת עומס בין החגורה לבין לולאות הרגליים (המשתמש תלוי באוויר). אורך החבל מתכוונן על ידי הפעלת הידית תוך כדי אחיזה בקצהו החופשי של חבל הבטחון.

מעטפת הגנה על החבל ניתנת להסרה, המגנה מפני שחיקה ומאפשרת מעבר חופשי של החבל בתוכה.
המעטפת ניתנת להסרה בעת השימוש במצב השני (אופציית התלייה) על מנת לאפשר למשתמש להתקרב לנקודת העיגון ככל האפשר.

ניתן להחליף את חבלי הGRILLON במקרה של שחיקה ובכך לחסוך עלות המערכת כולה.

ה-GRILLON כנקודת עגינה בכיוונון מהיר:

 • להתקנה מהירה של חבל מתכוונון הארוך מ-2 מטר.
 • מכשיר הצמצום מאפשר כוונון קל של אורך ומתיחות בנקודת העגינה (נעילת הGRILLON בעזרת קשר Mule Knot).
 • חבל סטטי למחצה, עמיד לחיכוך ובליה.
 • קצות החבל מחופים במגן פלסטיק המקבע את המחבר ומגן על החבל מפני בליה.

המערכת מגיעה במספר אורכים:

 • אורך 2 מטר, משקל 480 גרם.
 • אורך 3 מטר, משקל 560 גרם 
 • אורך 4 מטר, משקל 640 גרם 
 • אורך 5 מטר, משקל 720 גרם
 • אורך 10 מטר, משקל 1075 גרם
 • אורך 15 מטר, משקל 1475 גרם
 • אורך 20 מטר, משקל 1875 גרם

שלוש שנות אחריות.
תקנים : ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC

דף הוראות יצרן