RSS

ההודעות בלוג '2015' יוני '

צבירת נקודות באתר לפידות
צבירת נקודות באתר לפידות

בכל פעם שאתם רוכשים באתר לפידות, אתם צוברים נקודות לקראת הרכישה הבאה שלכם


לקוחות אתר לפידות צוברים נקודות בכל רכישה באתר בכל מחלקות הציוד ובכל ימות השנה. נקודות הנצברות בחשבון האישי ניתנות למימוש ברכישת ציוד באתר כתשלום מלא או כחלק מהתשלום.

 • צבירת הנקודות בתוקף לרכישות באתר לפידות (סך קניה לא כולל משלוח) החל מתאריך 1 ליולי 2015 ועד להודעה חדשה. עם פירסום ההודעה (באתר לפידות ו/או בעמוד הפייסבוק של לפידות) על הפסקת צבירת נקודות, תינתן תקופה של 6 חודשים למימוש הנקודות.
 • כל רכישה באתר בסכום של 20 ש"ח (סך קניה לא כולל משלוח) מעניקה זכאות ל 1 נקודות, לדוגמא: רכישה בסך 340 ש"ח מעניקה 17 נקודות.
 • ערך 1 נקודה שווה ל 1 ש"ח.
 • מינימום נקודות למימוש הינו 20 נקודות.

הנה מספר כללים לנוהל צבירת הנקודות באתר לפידות:

 1. הנקודות הינם נקודות אישיות אותן צובר/ת הלקוח/ה ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן.
 2. כמות הנקודות הנצברת בעבור כל רכישה מזכה, הינה בעלת שווי של 5% מסכום הרכישה המזכה בפועל.
 3. לפידות רשאית לשנות את גובה אחוז ההטבה מעת לעת לפיה שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.
 4. במידה ולקוח ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי לפידות, רשאית לפידות לדרוש מהלקוח החזר כספי בערך של ₪1 עבור כל נקודה שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
 5. השימוש בנקודות יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת נקודות, ולא ניתן להשתמש בנקודות לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו אלא בעסקה נפרדת
 6. לא יינתנו הטבות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ה1.7.15
 7. לקוח המבטל עיסקה והשתמש בנקודות עבור העסקה, לפידות תהיה רשאית לקזז סכום הנקודות שנוצלו מסך ערך ההזמנה שבוטלה.
 8. ניתן לראות מצב יתרת הנקודות בסעיף "ניהול חשבון" - בתחתית עמוד הבית. 

 התחילו לצבור...