BATTERY PACK for TIKKA R+, TIKKA RXP

מארז לשלוש סוללות AAA לפנסים TIKKA R+, TIKKA RXP
יצרן: Petzl
42.00
מתאם לשלוש סוללות AAA המתאים אותן לפנסים +TIKKA R ו - TIKKA RXP. מעניק פתרון חירום כאשר הסוללה המקורית מרוקנת לגמרי.
מאפשר שימוש בפנסים בשטח, כאשר אין אפשרות לטעון סוללות

מאפיינים טכנים:
משקל: 45 גרם (עם הסוללות).
עובד בתאורה קבועה בלבד.
מספק רק 60% מהתאורה המתקבלת בשימוש בסוללה הנטענת המקורית.

שלוש שנות אחריות

דף הוראות היצרן
מתאם לשלוש סוללות AAA המתאים אותן לפנסים +TIKKA R ו - TIKKA RXP. מעניק פתרון חירום כאשר הסוללה המקורית מרוקנת לגמרי.
מאפשר שימוש בפנסים בשטח, כאשר אין אפשרות לטעון סוללות

מאפיינים טכנים:
משקל: 45 גרם (עם הסוללות).
עובד בתאורה קבועה בלבד.
מספק רק 60% מהתאורה המתקבלת בשימוש בסוללה הנטענת המקורית.

שלוש שנות אחריות

דף הוראות היצרן